[About Us] Directors and Committee Members of the Japan Neuroscience Society

 Directors and Committee Members of the Japan Neuroscience Society

(2023.6.29.-2025.7.27*) *To be reappointed in June 2025.

[Board of Directors]

 
President
Koji Yamanaka
Vice President
Tadafumi Kato
Yukiko Goda
Director of General Affairs
Takashi Hanakawa
Treasurer
Masanori Murayama
Director of Human Resources Development and Inter-society Liaison
Kenji Tanaka
Members
Fumino Fujiyama, Yasunori Hayashi, Hirokazu Hirai, Yoshikazu Isomura, Kazuto Kobayashi,Fumi Kubo, Mariko Miyata, Rieko Muramatsu, Shigeo Okabe, Hitoshi Okamoto,Ryosuke Takahashi, Ayako M. Watabe, Masashi Yanagisawa, Michisuke Yuzaki

 

 
Auditor
Yuki Gotoh
Taisuke Tomita
Advisor to the President
Jun Kunimatsu
Junichiro Yoshimoto
Editor-in-Chief for JNS Official Journal
Thomas J. McHugh
Presidents of Annual Meetings
(47th Annual Meeting) Shigeo Okabe
(48th Annual Meeting) Fumino Fujiyama
(49th Annual Meeting) Hiroyuki Kamiguchi
 

[Committee Members]

 ※○:Chair, *:vice-chair
 
Executive Committee
○Koji Yamanaka, Fumino Fujiyama, Yukiko Goda, Takashi Hanakawa, Tadafumi Kato, Kazuto Kobayashi, Jun Kunimatsu, Tsuyoshi Miyakawa, Masanori Murayama, Toshihisa Ohtsuka, Shigeo Okabe, Kenji Tanaka, Ayako M. Watabe, Junichiro Yoshimoto
Incorporation Promotion Committee
○Michisuke Yuzaki, Hirokazu Hirai, Kinya Ishikawa, Yoshikazu Isomura, Junichiro Yoshimoto
Nomination Committee
○Koji Yamanaka, Fumino Fujiyama, Yukiko Goda, Tadafumi Kato, Mariko Miyata, Ayako M. Watabe
Neuroscience News Editing Committee
○Rieko Muramatsu, Akiko Arata, Takuma Kitanishi, Takahiro Masuda, Yuhei Takado, Aki Takahashi
Future Planning Committee
○Tsuyoshi Miyakawa, Hiroko Bannai, Takashi Hanakawa, Aya Ishida, Shinsuke Ishigaki, Yukiyasu Kamitani, Ayaka Kato, Fumi Kubo, Kumi Kuroda, Teruhiro Okuyama, Tomomi Shimogori, Kenji Tanaka, Hitomi Tsuiji, Hiroaki Wake
Future Planning Committee - Working Group for Collaboration among Japanese, Chinese and South Korean Neuroscience Societies
○Haruhiko Bito, Yukiko Goda, Yoshikazu Isomura, Kazuo Kitamura, Kazuto Kobayashi, Yasushi Okamura, Tomomi Shimogori, Ayako M. Watabe, Yoko Yazaki-sugiyama
Working Group for a Contract Renewal of JNS Official Journal
○Thomas J. Mchugh, Hiroyuki Kamiguchi, Tsuyoshi Miyakawa, Koji Yamanaka, Michisuke Yuzaki
NSR Committee (term: 2023.1.1-2025.12.31)
○Thomas J. McHugh, * Ayako M. Watabe, Akiko Hayashi-Takagi, Takuji Iwasato, Keiichi Kitajo, Rieko Muramatsu, Yukari Ohki, Toshihisa Ohtsuka, Shinsuke Suzuki, Hideyuki Takeuchi, Taisuke Tomita
Annual Meeting Committee
○Toshihisa Ohtsuka, Haruhiko Bito, Fumino Fujiyama, Hirokazu Hirai, Kazutaka Ikeda, Atsushi Kasai, Kiyoto Kasai, Tadafumi Kato, Masahisa Katsuno, Kazuto Kobayashi, Kenji Matsumoto, Shigeo Okabe, Noriko Osumi, Ryosuke Takahashi, Aya Takemura, Saori Tanaka, Ayako M. Watabe, Koji Yamanaka, Michisuke Yuzaki
Japan Neuroscience Society Young Investigator Award Selection Committee
○Masahisa Katsuno, Azusa Kamikouchi, Keiichi Kitajo, Takuya Sasaki, Kyoko Suzuki, Sayaka Takemoto, Takafumi Minamimoto, Hidenori Yamasue
International Collaboration Affairs Committee
○Yukiko Goda, Haruhiko Bito, Hajime Hirase, Joshua P. Johansen, Yasushi Okamura, Naoya Takahashi, Keiko Tanaka-Yamamoto, Yoko Yazaki-Sugiyama
Advocacy Committee
○Tetsuya Matsuda, Tadashi Isa, Shigeo Okabe, Ryosuke Takahashi, Ryoichiro Kageyama, Junichi Nabekura, Kazuyuki Nakagome
Outreach Committee
○Kenji Matsumoto, Hiroko Bannai, Akiko Hayashi-Takagi, Ayako Ishikawa, Hisatsugu Koshimizu, Hiromu Monai, Yuhei Takado
Industry-Academia Partnership Committee
○Kenji Matsumoto, Ippei Hagiwara, Takuya Ibaraki, Keith Kawabata Duncan, Nao Kobayashi, Daichi Konno, Masabumi Minami, Rieko Osu, Hideya Sakaguchi
Website Committee
○Wataru Kakegawa, Akiko Arata, Shinya Kawaguchi, Masanori Murayama, Hisako Nakayama, Takuya Sasaki, Yo Shinoda, Shogo Soma, Daisuke Tanaka, Sachiko Tsuda
Diversity Committee
○Ayako M. Watabe, Azusa Kamikouchi, Dan Wang, Fumi Kubo, Hideaki Takeuchi, Kei Igarashi, Makoto Tominaga, Mayumi Nishi, Noriko Osumi, Sayaka Sugiyama, Yukari Ohki, Yumi Watanabe, Yumiko Yoshimura
Academic Diversity Committee
○Masahisa Katsuno, Fumino Fujiyama, Takashi Hanakawa, Ryota Hashimoto, Mikio Hoshino, Tadafumi Kato, Taro Toyoizumi, Hiroaki Wake, Yumiko Yoshimura
Information Infrastructure Committee
○Junichiro Yoshimoto, Kazumi Kasahara, Hisatsugu Koshimizu, Yoshihiro Okumura, Ayumu Yamashita
Ethics Committee
○Takashi Hanakawa, Tamami Fukushi, Haruhiko Kishima, Riki Matsumoto
COI Committee
○Tetsuya Matsuda, Norio Ozaki, Keiichi Kitajo, Tomoko Aoki
Animal Experiment Committee
○Aya Takemura, Kentaro Abe, Isao Hasegawa, Kazuto Kobayashi, Katsuki Nakamura, Eiji Shigetomi, Takanori Uka
BrainBee Committee
○Tetsu Okumura, Midori Sakura, Takeshi Sakurai, Nobuhiro Yamagata
Brain Science Dictionary Committee
○Yasunori Hayashi
(Cognition, System, and Circuit)
Ichiro Fujita, Norihiro Sadato, Keiji Tanaka, Masahiko Watanabe
(Cell, Molecule, and Synapse)
Tomoyuki Furuyashiki, Yasunori Hayashi, Keiji Wada, Michisuke Yuzaki
(Development)
Carina Hanashima, Hiroshi Kawasaki, Masahito Yamagata
(Clinical Medicine)
Tadafumi Kato, Akiko Hayashi-Takagi, Makoto Urushitani, Koji Yamanaka
(Computational Neuroscience)
Hiroaki Gomi, Keiichi Kitajo,Hiroaki Wagatsuma
(Technical Professional)
Yoshihiro Okumura
PIC of the Union of Japanese Societies for Biological Science
○Mariko Miyata, Masanori Murayama, Taisuke Tomita
PIC of the Union of Japanese Societies for Brain Science
○Koji Yamanaka, Tadashi Isa, Michisuke Yuzaki
Working Group for Human Resources Development
○Kenji Tanaka, Yuki Hattori, Daichi Konno, Ai Miyasaka, Takuya Sasaki

PAGE TOP